Právě v této době je čas pro výběr dětského tábora pro své ratolesti… trh je ovšem veliký a i v této oblasti je nespočetné množství agentur a pořadatelů táborů. Dle čeho se tedy rozhodovat?

Agentura Haul má letité zkušenosti

Agentura HAUL má zkušenosti nejen s letními tábory, ale také školami v přírodě, dětskými dny, adaptačními kurzy, sportovními soustředěními, podzimními tábory a vlastně vším, co s dětskými volnočasovými aktivitami souvisí. Na základě svých dlouholetých zkušeností tedy radí především toto…

 

Naše zkušenosti Vám pomůžou se rozhodnout pro volbu správného typu dětského tábora.

Na prvním místě by měly být rozhodně reference a doporučení ostatních rodičů, případně dětí. Zkušenosti jsou v tomto směru opravdu k nezaplacení a mohou rodičům ušetřit nemálo starostí. Pro hodně rodin je dále rozhodující cena tábora. Zde je zapotřebí důkladně zvážit, zda je cena odpovídající vzhledem ke kvalitě, kterou pořadatelé nabízí - od dopravy a pojištění, přes ubytování až po stravování či odměny do soutěží. Důraz by měl být kladen zejména na programovou náplň tábora. Děti by se neměly v žádném případě nudit, ale ani adrenalinové zážitky, které do svých programů v poslední době stále častěji zapracovávají pořadatelé, nejsou zárukou spokojenosti dětí a mnohdy ani rodičů. Stále platí „bezpečnost na prvním místě“. My se navíc snažíme řídit heslem: „Kdo si hraje, nezlobí“ a naplnit dětem den programem od rána až do večera. Ať už jde o hry do celotáborovky, soutěže v rámci oddílů, sportovní aktivity nebo večerní společné celotáborové akce. Kolikrát se sami divíme, kde naši táborníci tolik energie berou.

 

A co všechno dle nás rozhoduje o kvalitách letního tábora?

Na prvním místě by měla být vždy bezpečnost prováděných aktivit. Pořadatelé by se měli snažit eliminovat veškerá rizika, která mohou. Z pohledu rodiče ovlivňuje kvalitu tábora mnoho faktorů, jedná se především o dostatek informací. V první fázi se jedná o ty, které obdrží před samotným nástupem dítěte na tábor tzv. podrobné materiály. Jedná se o přehled všech potřebných informací - o odjezdu a příjezdu, doporučené tábornické výbavě, údaje o zdravotním personálu, vedoucích, areálu apod. V další fázi pak jde o informace, které se k rodiči dostanou v průběhu tábora jako takového. Jde o konkrétní informace k dítěti, o jeho zdravotním i psychickém stavu. Dále pak zajištění odpovídající zdravotní péče, ale také množství a kvalita stravy, hygiena a v neposlední řadě také nové zážitky nadšeného táborníka. V naší agentuře se snažíme vše výše uvedené plnit a zajistit pro děti smyslný a zábavný program, při kterém hrozí minimální rizika. Věříme, že táborníci odjíždí domů s nabitými nezapomenutelnými zážitky, na které budou dlouho vzpomínat a za rok se za námi pět vypraví.

Můžete navštívit naše stránky haul.cz