Dáme řeč - komunikační web! Blogy, články, copyright, inzerce zdarma...

Protipožární nátěry k ochraně zdraví i majetku

naterMajetek lze chránit i nátěry

Každý chce svůj majetek ochránit co nejlépe. Majitelé vkládají nemalé peněžní částky do nejmodernějších zabezpečovacích systémů - od alarmů až po požární hlásiče. Nemalou újmu na majetku také mohou ovlivnit nátěrové hmoty, které se objevují na českém trhu. Speciální nátěrové hmoty chrání majetek před vandaly - antigraffiti nátěry, a dokáží prodloužit nezbytný čas k uhašení požáru - protipožární nátěry.

Protipožární nátěry mohou ochránit nejen majetek

Protipožární nátěry se podle nových směrnic a ustanovení musí nanášet u všech nových budov. Protipožární nátěry poskytují mnohonásobně více nezbytného a drahocenného času k záchraně životů a majetků. Aby protipožární nátěry dobře fungovaly je dobré mít na paměti, že ne vše si můžete udělat sami. Profesionálně odvedená práce a dobře zvolený typ nátěrové hmoty jsou klíčem k úspěchu.

Druhy protipožárních nátěrů a proč je nechat na odbornících

Protipožární nátěry mohou prodloužit čas potřebný na záchranu životů i majetků. To je pádný důvod, proč nechat protipožární nátěry na zkušených natěračích. Natěrači jsou profesionálně školeni a ví, kde použít jaký druh nátěrové hmoty, jakou techniku jej nanést a co je nejlepší pro váš majetek. Natěrači vám tak zajistí profesionálně odvedenou práci a vy můžete spát s klidným svědomím, že jste pro bezpečí udělali vše, co bylo ve vašich silách.

Na trhu jsou tři protipožární nátěry:

  • Zpěnitelné protipožární nátěry – fungují tak, že při požáru na natřeném materiálu zpění a vytvářejí izolační vrstvu, která nepropouští žár. Prodlužují tak čas potřebný k hašení. Tyto nátěry se používají na hlavní nosníky, trámy, nosné stěny a podobně.
  • Netoxické protipožární nátěry – jsou výrazně levnější, ale nedokáží tak výrazně ochránit majetek. Proto se využívají na nátěry stěn, příček a dalších součástí objektů, které nejsou staticky důležité.
  • Kombinované protipožární nátěry – jsou kombinací obou typů protipožárních nátěrů.

Pokud chcete zajistit vašemu majetku to nejlepší, vše svěřte profesionálním natěračům, kteří mají zkušenosti a vědí kde co použít.

Na jaké materiály lze protipožární nátěry použít

Protipožární nátěry lze použít na všechny stavební materiály: ocel, dřevo, beton i zdivo. Pouze v objektech, které spadají pod ochranu majetkového ústavu, nelze tyto typy nátěrů použít. Protipožární nátěry jsou skvělým prostředkem, který má v dnešní hektické době své uplatnění. Natěrači vám pomohou vybrat nejvhodnější druh nátěrové hmoty a odvedou kvalitní natěračské práce, které jsou hodné profesionálů.