Dáme řeč - komunikační web! Blogy, články, copyright, inzerce zdarma...

Dárky

Souvisí s manipulováním reality. Týraná osoba popírá vážnost incidentů i celkové situace, je to forma iluzorní obrany, neboli  určitý druh pudu sebezáchovy, která oběti umožňuje relativní přežívání. Takováto uměle nastavená minimalizace násilí pomáhá redukovat strach z budoucího vývoje domácího násilí.

Tyraná osoba již nevnímá realitu takovou, jaká doopravdy je, ale způsobem, jak ji nastavil sám agresor. Svoji situaci vlivem manipulace výhodnosti vždy tak, že ona je viníkem a že si tudíž nic jiného nezaslouží.

Neustále aktuálním cílem všech týraných osob je usilovná snaha vyhnout se konfliktu. Důsledkem je zablokování normálních pocitů, jako je například vztek, lítost, apod.,  jako adekvátní reakce na nevhodné zachází. Tyto osoby se postupně odnaučí přímo vyjadřovat své pocity, ale raději používají nepřímé způsoby, jako je například negativně vedená  samomluva v nepřítomnosti tyrana, apod http://skeletonove-hodinky.eshop-zdarma.cz/ .

U týraných osob často vzniká nápadná tendence vyhovět násilníkovi a tak eliminovat startéry pro výbuch agrese. Smyslem extrémní vstřícnosti je předcházet jakýmkoliv konfliktům. Tento naučený způsob pak oběti uplatňují i vůči jiným autoritám. Vzhledem k agresorovi je však jakákoliv snaha marná, protože požadavky násilníka jsou nenasytitelné a přílišná ochota jej jenom utvrzuje o jeho převaze, o tom, že je vlastně v právu a vede k další eskalaci násilí.

zdroj informaci : http://levna-kravata.blgz.cz/