Dáme řeč - komunikační web! Blogy, články, copyright, inzerce zdarma...

PR články - zpětné odkazy zdarma.

Vložení PR článku zdarma

Vložit PR článek zdarma můžete při dodržování následujících pravidel:

  • PR článek musí být unikátní, jeho text nesmí být již dříve zveřejněn kdekoli na internetu
  • Každý autor vložením PR článku prohlašuje svá duševní práva na jeho obsah a nese plnou odpovědnost z hlediska duševních práv a legislativy zveřejněného obsahu
  • Do článku je možno vložit maximálně 3 kontextové zpětné odkazy na jiné weby
  • Minimální obsah článku musí být 2000 znaků včetně mezer
  • Neoriginální texty a články, které postrádají smysl, budou trvale odstraněny

Portál www.damerec.cz má zájem na publikaci a trvalém zachování kvalitních textu na webu, ponechává si však právo na libovolné odstranění jakýchkoliv příspěvků, a to bez uvedení důvodů a nároku na náhradu škody jejich autorům.

Pro vložení PR článku se zaregistrujte a následně přihlaste. Po přihlášení vám bude k dispozici osobní rozhraní pro vložení příspěvku a editaci vlastních údajů. 

Děkujeme vám za váš zájem a spolupráci.

Registrace